Pre využívanie facebooku ako stáleho zdroja klientov a zákazníkov potrebujete tri piliere. Facebookový profil, stránku a skupinu.

Teraz si v skratke povieme, ktoré veci by mal váš profil na facebooku mať a ktoré nie, tak aby vás potencionálni klienti správne vnímali. Je dokázané, že aj ľudia o ktorých ani netušíte si vás takto lustrujú.

Návod na vytvorenie webu pre vás pripravujeme.

Pridaj komentár